Enskilt avlopp är en bra lösning

av | 14 November, 2022

Ska du välja avloppslösning så kan enskilt avlopp vara en god idé. Bland annat kan du ha enskilt avlopp till fritidshus, men även till andra fastigheter. När man talar om enskilt avlopp så finns det i huvudsak tre varianter av dessa:

  • Minireningsverk
  • Sluten tank i kombination med BDT-rening
  • Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd

En avloppslösning är ett måste, oavsett vad du har för slags hus. För att du ska göra rätt val, så är det ett måste att kolla upp vad det är för markförhållanden där du har ditt hus samt om din kommun har vissa krav just där. Så se till att noga kolla upp detta innan.

Enskilt avlopp i form av minireningsverk

Ett bra enskilt avlopp, det är att välja det som kallas för minireningsverk. Det finns en bra modell som heter WSB Clean minireningsverk som erbjuds av företaget Watersystems. Denna avloppslösning är enkel att installera samt att den är även mycket kostnadseffektiv. Minireningsverket som detta företag har tagit fram, det fungerar även bra i det klimat vi har i Sverige. Den har även en mycket bra förmåga att rena samt att den även har en hög skyddsnivå.

Hitta rätt avloppslösning för dig

När du ska bygga nytt och installera en bra avloppslösning så kan det vara bra att läsa på mer om de olika varianter som finns. Enskilt avlopp är en vanlig lösning men den finns ju som sagt i olika varianter. Du måste även välja lösning efter var du bygger, hur marken där är samt om kommunen kanske har vissa krav eller inte.